Daily Archives | July 6, 2015

Ära viivita ID-pileti ostuga selle hetkeni, kui näed kontrolöri

tick

Tihti tuleb ühistranspordi kontrolöridel kokku puutuda sellise olukorraga, kus reisija väidab, et tal on ID-pilet olemas, aga kontrolör seda tuvastada ei suuda. Asja lähemal uurimisel aga selgub, et sõitja hakkas ID-piletit tellima alles siis, kui juba ühistranspordis kontrolöre nägi. Paraku on ID-pileti ostmise ja selle aktiviseerumise vahele seadistatud 2-minutiline ooteaeg ja seda justnimelt selsamal eesmärgil. Ootama ei hakata – kui kehtivat piletit kontrollimise hetkel ei tuvastata, siis on olukord käsitletav rikkumisena, millele järgneb trahv piletita […]