Ära viivita ID-pileti ostuga selle hetkeni, kui näed kontrolöri

Tihti tuleb ühistranspordi kontrolöridel kokku puutuda sellise olukorraga, kus reisija väidab, et tal on ID-pilet olemas, aga kontrolör seda tuvastada ei suuda. Asja lähemal uurimisel aga selgub, et sõitja hakkas ID-piletit tellima alles siis, kui juba ühistranspordis kontrolöre nägi. Paraku on ID-pileti ostmise ja selle aktiviseerumise vahele seadistatud 2-minutiline ooteaeg ja seda justnimelt selsamal eesmärgil. Ootama ei hakata – kui kehtivat piletit kontrollimise hetkel ei tuvastata, siis on olukord käsitletav rikkumisena, millele järgneb trahv piletita sõidu eest. Ning kuna seadmed on uued ja igati kaasaegsed, siis ei saa loota ka selle peale, et need andmeid valesti loeksid.

Sama kehtib ka sõidusoodustusi omavate Tartu reisijate kohta – ainult ID-pilet üksi soodustust ei tõenda, selleks peab kaasas olema kas õpilas- või üliõpilaspilet või muu soodustust tõendav dokument.

Ära riski asjata! Kontrolli oma ID-pileti kehtivust SIIT