Töövaidluskomisjonile kohtuga samad õigused

Töövaidluste hõlpsamaks lahendamiseks on Sotsiaalministeeriumis planeerimisel uus seadusemuudatus, mille kohaselt saaks töövaidluskomisjonis ära lahendada ka paljud sellised asjad, millega praegusel ajal on võimalik vaid kohtusse pöörduda. Millised täpsemalt muudatused olema saavad, on hetkel veel täpsustamisel.

Nii võib näiteks hetkel töövaidluskomisjon kasutada tõenditena ainult poolte poolt esitatavaid dokumente ning töövaidluskomisjoni saab pöörduda vaid rangelt töölepinguga seotud töövaidlustega. Muudatustega oleks vaja tagada, et ka töövaidluskomisjon võiks analoogselt kohtutega ise vaidlevatelt pooltelt vajalikke dokumente välja nõuda ning pöörduda saaks ka vaidlustega, mis on laiemalt töösuhtega seotud – näiteks töölähetusega seotud kulutused transpordivahendite piletitele või kutsehaiguse või tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tervisekahjustus. Samuti peaksid töövaidluskomisjoni saama pöörduda ka formaalselt Eesti tööandja juures, aga faktiliselt välisriigis töötavad inimesed.

Muudatuste korral toimuks asja lahendamine töövaidluskomisjonis lihtsustatud menetluse korras, mis võimaldaks kiiremini ja hõpsamalt jõuda otsuseni, millel oleks siiski võrdne kaal kohtu otsusega.